Βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Γι’αυτό πετυχαίνουμε.

Stratigon σημαίνει Στρατηγική + Καινοτομία. Πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα 2 θεμελιώδη στοιχεία κάθε επιτυχημένης και σύγχρονης επιχείρησης. Σκεφτόμαστε διαφορετικά και ενεργούμε διαφορετικά, αμφισβητώντας καθημερινά τις συνηθισμένες πρακτικές συμβουλευτικής επενδύσεων. Το όραμά μας είναι να εστιάσουμε στους ανθρώπους και στις στρατηγικές λύσεις για τις ανάγκες και τα προβλήματά τους.

Η Dream Team μας

Ευαγγελία Δαρατσανού

Μαρία Γαβαθά

Σοφοκλής Καρακοβούνης

Μαριάννα Καίσαρη

Ελπίδα Τσολάκη

Jan Whitfield

A SIMPLE, ACCRETIVE PATH TO SUCCESS

We use data and technology as the underlying infrastructure to all of our work. We extend it through a network of subject matter experts with over 150 cumulative years of expertise in Economics, Marketing, Technology, Decision Science, Public Policy, Economic Development, and Organizational Excellence. 

We focus on three strategic areas that align to the needs of our partners, and that can drive impact as independent projects or as a cohesive part of an agglomerated strategy of multiple components.

 

We identify and define strategic roadmaps and action plans that are actionable, scalable, measurable and solve the partner needs.

  • Data, technology, AI strategy and implementation

  • Audience, market and competitor analysis

  • Policy, governance and operational excellence

We assess and create data and technology solutions that enable and drive strategic and tactical initiatives and partnerships.

  • Predictive analytics and decisioning

  • Cross sectoral partnerships

  • Measurement and attribution

We focus on impact rather than activity, eliminate inefficiencies, increase margins and drive ongoing optimization

  • Efficiencies and ROI

  • Brand equity

  • Inclusive growth and economic mobility

Πρόσφατα Έργα

Brand A

2018

Brand B

2019

Brand C

2019