Βrain food

EU Prize for Women Innovators

Female Entrepreneurship and Employability in the Digital Era: The Case of Greece

Given the increasing demand of skilled workers in the Information and Communication Technology (ICT) sector during the upcoming years in the European labour market, as well as the digital gap of Greece to the European average, as a result of the ongoing economic crisis, led us to search for innovative ways of dealing with the current situation, following the scientific perspective. Inclusion of an increasing proportion of the Greek population in the ICT sector could result in a reversal of the uncomfortable situation in Greece. The purpose of this study is to investigate the impact of ICT on women’s employability and entrepreneurship, as well as on career prospects in managerial positions in Greece, in order to map the existing situation, identify needs, and suggest training routes. Data from 1035 women were collected, via questionnaires and interviews, regarding ICT skills’ benefits on female employability and entrepreneurship. As revealed by the findings, although women believe that ICT skills are among the most crucial factors of success in the 21st century, however, they state that they feel underrepresented in the digital era.   You can read the full article  here

EU Prize for Women Innovators Read More »

Female Entrepreneurship and Employability in the Digital Era: The Case of Greece

Female Entrepreneurship and Employability in the Digital Era: The Case of Greece

Given the increasing demand of skilled workers in the Information and Communication Technology (ICT) sector during the upcoming years in the European labour market, as well as the digital gap of Greece to the European average, as a result of the ongoing economic crisis, led us to search for innovative ways of dealing with the current situation, following the scientific perspective. Inclusion of an increasing proportion of the Greek population in the ICT sector could result in a reversal of the uncomfortable situation in Greece. The purpose of this study is to investigate the impact of ICT on women’s employability and entrepreneurship, as well as on career prospects in managerial positions in Greece, in order to map the existing situation, identify needs, and suggest training routes. Data from 1035 women were collected, via questionnaires and interviews, regarding ICT skills’ benefits on female employability and entrepreneurship. As revealed by the findings, although women believe that ICT skills are among the most crucial factors of success in the 21st century, however, they state that they feel underrepresented in the digital era.   You can read the full article  here

Female Entrepreneurship and Employability in the Digital Era: The Case of Greece Read More »

Hello world!1133

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hello world!1133 Read More »